Bezpečnostní značky a značení

Bezpečnostní značky jsou povinně využívány nejen v soukromých podnicích, ale i ve veřejných institucích a na veřejných prostranstvích. Ze zákona je musí použít každá sebemenší dílna. Používají se k označení rizika a možného nebezpečí. Bezpečnostní značky proto naleznete ve všech výrobních a i obchodních a administrativních prostorech podniku či instituce. Běžně je můžete vidět na školách, úřadech a v nemocnicích. Používají se také v restauracích a hotelech.
Bezpečnostních značek je několik druhů. Máme výstražné, zákazové a informační značky. Fungují bezobslužně, proto musí být navrženy tak, aby bylo na první pohled jasné, před čím varují. Jednoduše řešeno musí být viditelné a srozumitelné. Obecně pro bezpečnostní značky platí, že nelze jako bezpečnostní značku použít cokoli, ale musí odpovídat nařízením a normám.
Dále existují bezpečnostní značky příkazové, požární bezpečnostní značky, značky pro požární evakuační plány, bezpečnostní značky pro látky a předměty, značky k označení stojů a dopravních prostředků, k značení odpadů. Bezpečnostní značky mohou být s textem i bez textů.
Značky se odlišují nejen použitou symbolikou, ale i barvami. Symbolu trojúhelníku ve spojení se žlutou a černou barvou se používá u značek sdělující výstrahu, informující o hrozícím nebezpečí. Červenou a bílou barvu ve spojení s mezikružím nalezneme na značkách pro zákaz. Kruh, modrá a bílá barva je typická pro příkazové značky. Obdélník, čtverec v kombinaci se zelenou a bílou barvou je typický pro značku informativní. Na značkách požární ochrany se objevuje symbol obdélníku, čtverce a barva červená a bílá.
Bezpečnostní značky mohou být plastové, z hliníku, smaltu, ve formě samolepky. Ať už se k jejich výrobě použije jakýkoliv materiál, měl by vždy vykazovat přirozenou odolnost proti slunečním, povětrnostním vlivům, odolávat vodě, mrazům, působení benzínu, olejů a ředidel. Životnost bezpečnostní značka by měla být minimálně dva roky.

Bezpečnostní tabulky a legislativa

Bezpečnostní tabulky a značky se řídí platnou legislativou, zde naleznete aktuální výpis:

 • Zákon č.22/1997 Sb.
 • Nařízení vlády č.173/1997 Sb.
 • Nařízení vlády č.11/2002 Sb. částka 6
 • Sb.zákonů č.25/1999 částka 11
 • Nařízení vlády č.159/1997 Sb.

Návod na montáž a lepení bezpečnostních tabulek

Samolepící bezpečnostní tabulky

Možnost umístění: sklo, dřevo, kov, umělé hmoty

Nevhodné umístění: zdivo, hrubý beton a omítky, porezní materiály

Připevnění pomocí:  oddělíme podkladový papír samolepky a tlakem postupně nalepujeme na vybraný materiál

Specifika: povrch musí být zbaven nečistot a prachu, nevhodné je lepit při teplotách nižších než než +4°C, vhodné použití v prostředí od -40°C do +100°C

 

Fotoluminiscenční značení

Možnost umístění: na hladké i porezní materiály

Připevnění pomocí:  šrouby, nýty,  lepením pomocí elastického nebo polyuretanového tmelu nebo pomocí oboustraně lepících folií.

Specifika: povrch musí být zbaven nečistot a prachu

 

Plastové bezpečnostní tabulky

Možnost umístění: na hladké i porezní materiály

Připevnění pomocí:  šrouby, nýty,  lepením pomocí elastického nebo polyuretanového tmelu nebo pomocí oboustraně lepících folií.

Specifika: povrch musí být zbaven nečistot a prachu

 

Smaltované bezpečnostní tabulky

Možnost umístění: na veškeré povrchy

Připevnění pomocí:  šrouby, nýty

Specifika: tepelná odolnost 850 °C, nejvyšší životnost z nabízených materiálů

Bezpečnostní tabulky zdarma ke stažení

V této sekci naleznete Bezpečnostní tabulky zdarma ke stažení. Značky si můžete zdarma stáhnout do vašeho počítače a následně vytisknout.

Vzor a -Zákaz kouření

Katalog -Bezpečnostní tabulky ke stažení zdarma

Upozornujeme, že vytisknuté tabulky nebudou nikdy dosahovat takové kvality, jak zakoupené bezpečnostní tabulky.

Používané barvy, tvary, formáty a materiály u bezpečnostních tabulek

Používané barvy a tvary bezpečnostních značek:

Bezpečnostní tabulky mají určitá pravidla, tvary a barvy určují význam značky.

Používaný symbol Význam Barva
trojúhelník výstraha, nebezpečí žlutá x černá
mezikruží zákaz červená x bílá
kruh příkaz modrá x bílá
obdélník, čtverec informativní zelená x bílá
obdélník, čtverec požární ochrana červená x bílá

Formáty bezpečnostních tabulek

Dále se doporučuje zachovávat určitý formát bezpečnostních tabulek. Nejdůležitější je dobrá pozorovací vzdálenost, čitelnost bezpečnostní tabulky s čímž souvisí volba správné velikosti bezpečnostní značky. Norma číslo ČSN ISO 3864-1  hovoří o jednoduchém vzorci na určení správné velikosti.

h=l/Z

h                                 výška bezpečnostní tabulky
l                                  pozorovací vzdálenost,
Z                                 činitel vzdálenosti

 

Používané materiály bezpečnostních tabulek

Legislativa přesně nestanovuje druh použitého materiálu.

Bezpečnostní tabulky a značky

Takřka na každém rohu, v každé veřejné budově (na úřadě, ve školách, na ulicích i ve výrobních halách a skladech) nalezneme bezpečnostní tabulky – značky. Hlavním úkolem bezpečnostního značení je informovat, varovat nebo označit nějaké místo. Vlastníci budov a nájemci mají povinnost označit bezpečnostním značením budovy, aby nedošlo k nežádoucímu stavu.
Tento informační portál si klade za cíl informovat o platné legislavitě v oblasti BOZP. Úkolem serveru bezpecnostni-tabulky-znacky.cz je napomoci se správným označením. Připravili jsme pro vás vzorové kategorie, kde naleznete bezpečnostní tabulky podle kategorie:

 •  označení škol
 • označení úřadů
 • označení restaurací a hotelů
 • označení dílen
 • označení mechanických, eletrických strojů

Značení bylo vybráno dle přísných podmínek, které si klade bezpečnost práce a požární ochrana na provoz zařízení, označení budov, informace o bezpečném provozu a užívání.
U všech textů je možné diskutovat a podělit se tak na tvoření obsahu tohoto webu.

Kvalitní bezpečnostní tabulky jsou vyráběny ve formě samolepek – samolepících folií, plastech, smaltu nebo hliníku. Typická forma potisku je sitotisk, popřípadě digitální tisk, plotter, smaltování apod.
Standardem bezpečnostní značky je přirozená odolnost proti slunečnímu záření,povětrnostním vlivům, mrazu,vodě. benzínu, olejům a dalším nežíravým látkám – převážně nitroředidlům. Odolnost u všech druhů tabulek je minimálně 2 roky – to platí převážně pro bezpečnostní značení vyráběné na plastu, samolepky a smalt má životnost mnohonásobně vyšší.

 

Volba správného umístění bezpečnostních tabulek

 • Samolepící bezpečnostní značky -hladké a nesavé podklady (sklo, plexisklo,  plech, dřevo, lamino,  zdivo)
 • Plastové bezpečnostní značky – vhodné na porézní povrchy -všeobecně se doporučuje použít tam, kde by špatně držela samolepka, čím by se snížila její životnost
 • Smaltové bezpečnostní značky – největší životnost, možno použít prakticky kdekoliv
Sponsored by Curry and Spice