Bezpečnostní značky a značení

Bezpečnostní značky jsou povinně využívány nejen v soukromých podnicích, ale i ve veřejných institucích a na veřejných prostranstvích. Ze zákona je musí použít každá sebemenší dílna. Používají se k označení rizika a možného nebezpečí. Bezpečnostní značky proto naleznete ve všech výrobních a i obchodních a administrativních prostorech podniku či instituce. Běžně je můžete vidět na školách, úřadech a v nemocnicích. Používají se také v restauracích a hotelech.
Bezpečnostních značek je několik druhů. Máme výstražné, zákazové a informační značky. Fungují bezobslužně, proto musí být navrženy tak, aby bylo na první pohled jasné, před čím varují. Jednoduše řešeno musí být viditelné a srozumitelné. Obecně pro bezpečnostní značky platí, že nelze jako bezpečnostní značku použít cokoli, ale musí odpovídat nařízením a normám.
Dále existují bezpečnostní značky příkazové, požární bezpečnostní značky, značky pro požární evakuační plány, bezpečnostní značky pro látky a předměty, značky k označení stojů a dopravních prostředků, k značení odpadů. Bezpečnostní značky mohou být s textem i bez textů.
Značky se odlišují nejen použitou symbolikou, ale i barvami. Symbolu trojúhelníku ve spojení se žlutou a černou barvou se používá u značek sdělující výstrahu, informující o hrozícím nebezpečí. Červenou a bílou barvu ve spojení s mezikružím nalezneme na značkách pro zákaz. Kruh, modrá a bílá barva je typická pro příkazové značky. Obdélník, čtverec v kombinaci se zelenou a bílou barvou je typický pro značku informativní. Na značkách požární ochrany se objevuje symbol obdélníku, čtverce a barva červená a bílá.
Bezpečnostní značky mohou být plastové, z hliníku, smaltu, ve formě samolepky. Ať už se k jejich výrobě použije jakýkoliv materiál, měl by vždy vykazovat přirozenou odolnost proti slunečním, povětrnostním vlivům, odolávat vodě, mrazům, působení benzínu, olejů a ředidel. Životnost bezpečnostní značka by měla být minimálně dva roky.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Sponsored by Curry and Spice